Kako vidjeti ostale video upute?

Na raspolaganju imate dvije opcije.
  1.  Kada kliknete ”Play” i zatim kliknete ”Pause”, na dnu ekrana će se prikazati i ostale dostupne video upute.
  2.  Na vrhu ekrana desno, možete kliknuti na popis za reprodukciju kako biste vidjeti listu naših dostupnih video uputa.

Video upute

Kako vidjeti ostale video upute?