Kako vidjeti ostale video upute?

Na raspolaganju imate dvije opcije.
  1.  Kada kliknete ”Play” i zatim kliknete ”Pause”, na dnu ekrana će se prikazati i ostale dostupne video upute.
  2.  Na vrhu ekrana desno, možete kliknuti na popis za reprodukciju kako biste vidjeti listu naših dostupnih video uputa.

Video upute

Kako vidjeti ostale video upute?

Video upute

Driven Pricing By Room Type
Driven Pricing Guide
How To Change Prices and Availability
How To Make a Reservation In MiniHotel
Group Reservation
How To Charge