MailChimp

MailChimp je platforma za automatizaciju marketinga e-pošte koja nudi jedinstvene alate za generiranje e-mail i reklamnih kampanja na jednostavan, brz i lak način. Ova platforma služi za efikasno kontaktiranje gostiju, kupaca i drugih zainteresiranih strana.

Do you need this?