Channel Manager

Specijalni alat koji povećava Vaš prihod i onemogućava preklapanje rezervacija.

Koristite naš PMS da organizujete Vaš kalendar i ručno kreirate, prilagodite, ili otkažete rezervacije.

Uvidećete da se sve rezervacije automatski sinhronizuju sa Vašim Mini Hotel Kalendarom

Distribucija u realnom vremenu

Sve Vaše rezervacije biće prikazane na Mini Hotel Kalendaru automatski.

Naš menadžer kanala nudi realnu dostupnost rezervacija na svim kanalima potpuno sinhrono čime se izbegava preklapanje rezervacija.

Povezani kanali

Mini Hotel nudi više od 400 kanala direktno povezanih sa našom platformom

Novo: imamo novu integraciju sa

Most popular channels

Izbegnite preklapanje rezervacija

Naš channel manager Vam omogućuje da postignete veći broj rezervacija nudeći Vam realnu dostupnost na najvećem broju portala bez rizika od preklapanja rezervacija.

Distribucija cenovnika

Kreirajte različite cenovnike za povezane kanale prodaje.

Primenite ograničenja

Definišite uslove prodaje za sve kanale.

Vaš sledeći gost, samo na klik od Vas

Gosti Vas mogu naći na najpoznatijim portalima koji se plaćaju isključivo po kliku-

Mini Hotel je konektovan sa TripAdvisor, Google Hotels Ads and Trivago.

Start your complete trial now

Bez ugovorne obaveze ikad. Direktne rezervacije putem sajta fb-a i Insta 50% pospusta za objekte do 5 soba. Samo tokom maja!

-promocija važi samo u Srbiji