Sabre

Sabre je jedan od vodećih globalnih distribucijskih sustava (GDS) na tržištu, s dugom istorijom. Ova kompanija nudi tehnološka rešenja za turističku industriju u različitim područjima: softver, podaci, mobilne usluge, distribucija i elektronski marketing od 1953. godine.

Do you need this?