Af hverju Mini Hotel?

Hugmyndin að Mini Hotel fæddist með það að markmiði að einfalda dagleg verkefni hóteleigenda. Við erum sérfræðingar í forritun, ferðaþjónustu, gestrisni og að finna lausnir. Við höfum þróað einstakt hótelstjórnunarkerfi sem samhæfir marga þætti sem eru hannaðir fyrir litla og meðalstóra gististaði.

Stjórnun gististaða umbreytist með Mini Hotel

Við vinnum með það í huga að allir hótelrekendur fái betri upplifun.

Markmið okkar er að bæta frammistöðu hóteleigenda og starfsfólks þeirra með verkfærum sem eru beint þróuð í þessu skyni.

Við leitumst til að auka skilvirkni og fjölga beinum bókunum til að auka frammistöðu gististaða.

Við leitumst til að bjóða nýjungar á markaðnum með nýjustu tækni.

Við erum í stöðugri þróun.

Við viljum ná til gististaða til að bæta árangur þeirra og breyta hótelkerfinu í hágæða þjónustu.

Þverfaglegt teymi sérfræðinga vinnur stöðugt að þróun nýrra eiginleika.

Sagan okkar

Síðan 2007 hefur MiniHotel lagt sig fram um að koma með lausnir fyrir smærri gististaði um allan heim. Þetta er okkar verkefni, markmið og sérfræðiþekking.

Allir gististaðir eru í forgangi hjá okkur hvort sem það er smærri hótel, gistiheimili, orlofshús eða aðrir gististaðir. Þegar þú hefur samband við okkur, leitar ráða eða aðstoðar, þá verður þér aldrei ýtt til hliðar af „stærri“ viðskiptavini.

Mini Hotel teymið

Yoram Shtokhamer

Framkvæmdastjóri og meðstofnandi

Yuval Shtokhamer

Rekstrarstjóri og meðstofnandi

Federico Finkielsztejn

Svæðisstjóri S-Ameríku

Karina F.

Bókhald S-Ameríku

Katerina Šiljak

Svæðisstjóri Króatíu

Gabriela Janković

Markaðs- og sölustjóri EMEA

Arkady Katz

Verkefnastjóri

Matias Perez Mija

Verkefnastjóri hugbúnaðarsviðs

Pablo Mathieu

Hugbúnaðarhönnuður

Rodrigo M.

Hugbúnaðarhönnuður

Lucas Angel

Hugbúnaðarhönnuður

Esteban Villalba

Gæðastjórnun

Yasmani Maestres

Þjónustustjóri S-Ameríku

Daniel Ciriacci

Vefmarkaðsstjóri

Jenny Shtokhamer

Bókhald

Halil Can Deriyuzer

Listrænn stjórnandi

Lucia Nieto

Grafísk hönnun

Viviana Montagne

Sölu- og markaðssetning

Ivan Paunovic

Sölu- og markaðssetning

Denise Colla

Sölu- og markaðssetning

Ana Nascimento

Sölu- og markaðssetning

Alejandra García

Sölu- og markaðssetning

Gonzalo Garcia

VP Sales

Valeria Brancamonte

Mannauðsstjóri

Mauricio Kember

Skrifstofudeild

Nemanja Janković

Sérfræðingur við notendainnleiðingu

Gustavo Reiff

Þjónustufulltrúi

Gadi Aloni

Þjónustufulltrúi

Maximiliano Hernandez

Þjónustufulltrúi

Larissa Arouche de Paula

Þjónustufulltrúi

Gisela Visotsky

Þjónustufulltrúi

Maria Valeria Henares

Þjónustufulltrúi

Juan Lavigne

Þjónustufulltrúi

Viridiana Sánchez Toxqui

Þjónustufulltrúi

Agustín Martínez

Þjónustufulltrúi